Yön Nedir?

Belli bir noktaya göre olan yer, taraf.Bir şeyin belli bir noktaya baktığı yan, veçhe.Bir yere gitmek için izlenen yol, cihet, istikamet.Tutulacak, izlenecek yol.Dansçının gövdesininyönü.

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
At cambazı
At donu
At gözlüğü
At hırsızı
At kestanesi
At kestanesigiller
At meydanı
At sineği
Ata erki
Atabey